HİZMETLER

Kişik Analizi

Bu çalışma sizin kişiliğiniz ve başkaları tarafından nasıl algılandığınızla ilgili ipuçları vermeyi amaçlamaktadır. Bu testin hiçbir bölümünde doğru ya da yanlış olarak değerlendirilebilecek ifade yoktur ve tüm cevaplar geçerlidir. Olumlu ya da olumsuz kişilik yoktur, sadece her kişiliğin göreceli olarak olumlu ve olumsuz olarak algılanabilecek yönleri vardır. Testin değerlendirmesini kendiniz yapacaksınız; Bu testin başarısı kendiniz hakkında dürüst olmanıza bağlıdır. Cevapsız bırakmayın ve her soruda sadece tek bir seçim yapın.

Image

I - Aşağıdaki özelliklerden size en uygun olanı hangisi ?

       
1 a. Cesur
b. Akıllı
c. Sempatik
d. Sabırlı
9 a. Prensipli
b. Özgüvenli
c. Sevecen
d. Barışçıl
       
2 a. Detaycı
b. Yardımsever
c. Tatmin olmuş
d. Güçlü
10 a. Kararlı
b. Cömert
c. Ilımlı
d. Düzenli
       
3 a. Şefkatli
b. Mutlu
c. Müthiş
d. İdealist
11 a. Kriz anında genellikle panikler ve çıldırırım
b. Kriz anında genellikle sakin kalabilirim
c. Kriz anında genellikle bunalıma girerim
d. Kriz anında genellikle agresif olurum
       
4 a. Bağımsız
b. Otoriter
c. Fedakar
d. Adil
12 a. İşlerin ertelenmesinden ciddi rahatsızlık duymam
b. Her zaman alışveriş listesi yaparım
c. İşlerin ertelenmesinden ciddi rahatsızlık duyarım
d. Alışverişe gitmeden önce liste yapmam
       
5 a. Rahat
b. Koruyucu
c. Dengeli
d. Cana yakın
13 a. Mükemmelliyetçi
b. Yardımsever
c. Teskin edici
d. Savaşçı
       
6 a. Hırslı
b. Reformcu
c. Kendinden hoşnut
d. Neşeli
14 a. Bir iş yapılırken en doğrusu yapılmalı
b. Bir işi yaparken insanları fazla üzmemeli
c. Bir iş yapılırken içinde eğlence ve keyif olmalı
d. Bir iş yapılırken oyalanmadan hızla yapılmalı
       
7 a. Alçakgönüllü
b. İyi niyetli
c. Girişimci
d. Derinlemesine kavrayabilen
15 a. İnsanlar üzerinde hakimiyet kurmaktan mutlu olurum
b. Tartışmalardan ve gerilimlerden uzak kalırım
c. Yeni şeyler öğrenmekten zevk alırım
d. Her şeyi mantık içinde açıklarıms
     
8 a. Konuşkan
b. Geleneksel
c. Entelektüel
d. İddiacı
16 a. Çok hızlı karar alabilirim
b. İnsanları eğlendirmekten keyif alırım
c. Konuyu birçok boyutu ile değerlendiririm
d. Topluluk içinde iyi bir arabulucuyum

II Genellikle çevreniz sizi nasıl tanır

IV - Aşağıdaki olumsuz özelliklerden sizi
en çok açıklayan hangisi ?

       
18 a. İnsanları eğlendiren
b. İnsanlara huzur veren
c. Bir konuda uzun süre konsantre olabilen
d. Aynı anda birkaç işi birden yapan
26 a. Sorunlardan kaçan
b. İsteklerine uymayan her şeyi yıkan
c. Esnek olmayan
d. Ani duygusal değişiklikleri olan
       
19 a. Girişkendir
b. Tertiplidir
c. Kontrol altına almayı sever
d. Uzlaşmacıdır
27 a. Düzensiz
b. Saplantılı
c. Diktatör
d. İhmalkar
       
20 a. Yüksek sesle konuşan
b. Alçak sesle konuşan
c. Tane tane konuşan
d. Abartılı sesle konuşan
28 a. Endişelerle dolu olan
b. Kaba
c. Panik
d. Eleştirilmekten rahatsız olan
       
21 a. Neyin adil olduğu konusunda bilinçlidir
b. İnsanlarla iyi ve hızlı diyalog kurar
c. Yapılacak işlere odaklanmıştır
d. Karşısındakini rahatlatır.
29 a. Kinci
b. Yüzsüz
c. Paranoyak
d. Takıntılı
       

III - Aşağıdakilerden hangisi sizi motive eder ?

30 a. Fırsatçı ve çıkarcı
b. Özgüveni eksik
c. Bunalımlı
d. Hilekar
       
22 a. Lider olmak
b. Tartışmadan ve gerilimden uzak kalmak
c. Takdir edilmek
d. Daha fazla bilgi edinmek
31 a. Kötümser
b. Disiplinsiz
c. Kabadayı
d. Sorumluluk almaz
       
23 a. Tatilde dinlenmek ve rahatlamak
b. Tatilde eğlenmek ve değişik yerler görmek
c. Tatilde fiziksel aktivite içeren sporlar yapmak
d. Tatilde kitap okumak ve çevreyi incelemek<
32 a. Pasif direnişçi
b. Cezalandırıcı ve intikamcı
c. Çabuk sinirlenen
d. Barbar
       
24 a. Haklı olmak
b. Sevilmek
c. Güce sahip olmak
d. Huzurlu olmak
33 a. Devamlı kendini haklı gören
b. Sorunları görmek istemeyen
c. Patavatsız
d. Şüpheci
       
    34 a. İnsanların haklarını gasp eden
b. Ne yapacağı belirsiz
c. Bir otoritenin altında güvende hisseden
d. Tenkitçi
       
    35 a. Eleştiriye tahammülsüz
b. Kendini değersiz hisseden
c. İnsanları çıkar için kullanan
d. Megaloman
Analizin sonucunu öğrenmek için tıklayınız.